ชาวบ้าน

“ตะลึง” พระอาทิตย์ทรงกรด ระหว่างตัดต้นตะเคียนอายุกว่า 300 ปี ที่โค่นล้ม ชาวบ้านอึ้ง! 

“ตะลึง” พระอาทิตย์ทรงกรด ระหว่างตัดต้นตะเคียนอายุกว่า 300 ปี ที่โค่นล้ม ชาวบ้านอึ้ง! 

ชาวพิจิตรฮือฮา! พระอาทิตย์ทรงกรด ระหว่างตัดต้นตะเคียนอายุกว่า 300 ปี ที่โค่นล้ม

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 9.30 น. ทางเจ้าหน้าที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ชาวบ้าน เกือบ 100 คน  เข้าทำการตัดเก็บเศษต้นไม้ของต้นตะเคียนที่หักโค่นลง โดยทำการเลื่อยตัดลำต้นที่มีขนาดเล็กออก  ส่วนลำต้นขนาดใหญ่ทางชาวบ้านและทางวัดโพธิ์ประทับช้างจะทำการเก็บรักษาต้นไว้ เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้

โดยระหว่างที่ชาวบ้านร่วมกันตัดเก็บไม้ที่หักโค่น ได้เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกรด ขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง จึงเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านที่มาร่วมกันตัดต้นไม้เพื่อนำลำต้นเก็บรักษาเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ เนื่องจากต้นตะเคียนดังกล่าวอยู่คู่กับวัดเก่าเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน

Previous ArticleNext Article